เบต้ากลูแคน มะเร็งเบต้ากลูแคน มะเร็ง ดร.เวท วิก้า Dr.Veticka PH.D อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา คุณะแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหลุยส์วิล University of Louisville USA อธิบายว่า เบต้ากลูแคนจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวกลุ่ม เมคโครเฟจ (Macrophage) และเซลล์เพชรฆาต (Natural killer Cell) จัดการเซลล์มะเร็ง โดยให้ออกมาทำงานโดยเม็ดเลือดขาวเมคโครเฟจจะทำหน้าที่ด่านแรกของระบบภูมิคุ้ม กันของร่างกาย คอยปกป้องร่างกายของเราจากเซลล์ผู้รุกรานรวมทั้งเซลล์มะเร็ง สำหรับเซลล์เพชรฆาต  หรือ NK Cell จะทำหน้าที่เฉพาะอย่าง คือคอย สอดสอ่งเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง และไวรัส การทำงานของเซลล์ภูมิต้ายทานทั้งสองชนิดนี้เกิดขึ้นตลอดวันและตลอดคืน ของกระบวนการร่างกาย

เบต้ากลูแคน จะกระตุ้นเซลล์ภูมิต้านทานทั้งสอง เมคโครเฟจ และ NK Cell โดยวิธีไปเกาะติดบนผิวของเยื้อหุ้นเซลล์ ซึ่งจับกันได้พอดีเหมือนลูกกุญเจกับแม่กุญแจบริเวณผิวของ เมคโครเฟจชื่อ Dectin-1 ส่วน เซลล์เพชรฆาต  หรือ NK Cellมีจุดรับชื่อ CR3 (Complement receptor 3) ผลที่เกิดขึ้นคือเซลล์เมคโครเฟจซึงปกติจะอยู่อย่างสงบจะเกิดการตื่นตัวว่อง ไวมีเป้าหมายออกค้นหาและกินเซลล์มะเร็งเบต้ากลูแคนเมื่อเข้าไปรวมกัน เมคโครเฟจ เมื่อกินเซลล์มะเร็งและย่อยเซลล์มะเร็งเป็นชิ้นเล็กๆ จะส่งให้ T Cell เพื่อทราบและ ทีเซลล์นี้จะสั่งการให้ บีเซลล์ B Cell สร้างแอนติบอดี้ ที่ตรงกับชนิด antigen ของเซลล์มะเร็งออกมาเป็นล้านๆ copy ลอยไปในการแสโลหิตเกาะติดบนผิวเซลล์มะเร็งทั้งหลายที่ยังไม่ถูกเม็ดเลือดขาว จับกิน เซลล์ภูมิต้านทานทั้งหลายจึงมองเห็นเซลล์มะเร็งและตรูกันเข้ามาเพื่อฆ่า เซลล์มะเร็งเหล่านั้น

เบ ต้ากลูแคนนอกจากจะกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ไขกระดูกด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่าเซลล์ของระบบภูมิต้านทานทั้งหมดมีต้นกำเนิดมาจากไข กระดูก (Bone Marrow) เมื่อได้รับเบต้ากลูแคน ไขกระดูก็สามารถผลิตเม็ดเลือดขาวออกมาต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ หรือผลิดออกมาเมื่อเซลล์ดีโดยทำลายจากเคมีหรือคีโม  ผู้ป่วยที่ไดรับเคมีบำบัดและใช้เบต้ากลูแคนร่างกายก็สามารถฟื้นตัวเร็วและ ไม่แพ้เคมี

เซลล์ ภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นโดยเบต้ากลูแคนจะผลิตสารคัดหลั่งทำลายเซลล์มะเร็ง เมคโครเฟจและ NK Cell นอกจากจะกินเซลล์มะเร็งแล้วยังผลิตสารคัดหลั่งออกมาเช่น IL-1, IL-6, H202, TNF alpha ฯลฯ ทั้งหมดนี้มีผลเป็นภูมิต้านทานที่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะ TNF(Tumor Necrosis Factor) ซึ่งเป็นสารคัดหลังที่ทำลายเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะด้วยวิธีเข้าไปย่อยสลายโดย ตรง

เบต้ากลุแคนช่วยร่างกายฟื้นรวดเร็วจากรังสีและยาคีโมที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง

การ วิจัยครั้งสำคัญที่สุดที่สถาบันวิทยาแห่งกองทัพสหรัฐ โดยใช้หนูเป็นสัตว์ทดลอง (ทำวิจัยในคนไม่ได้รับอนุญาติ) พบว่า 70% ที่ได้รับรังสีขนาดแรงถึงตาย แต่ให้กินเบต้ากลูแคนทางปากหลังจากฉายรังสีแล้วผลคือ ทุกตัวปลอดภัย แต่อีก 30% ไม่ได้กินเบต้ากลูแคนตายหมด ซึ่งคณะนักวิจัยได้อธิบายว่า เบต้ากลูแคนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ได้ปกป้องเม็ดเลือดขาวจากอันตรายของรังสี เมคโครเฟจที่รอดตายนี้จะปล่อย สารคัดหลั่งที่จำเป็นและสำคัญในการสร้างไขกระดูกในหนูขึ้นมาใหม่เพื่อดำรง ชีวิต

รุปภาพจำลองการจับตัวของ เมคโครเฟจ  Dentin-1 (เดนตินหนึ่ง) จับตัวกับ เบต้ากลูแคน

 

 

ตัวอย่างการใช้เบต้ากลูแคนช่วยในการรักษาโรคมะเร็งควบคู่กับแผนบัจจุบัน

 

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  กับการใช้เบต้ากลูแคนช่วยในการรักษา


โรคมะเร็งเต้านม กับการใช้เบต้ากลูแคนช่วยในการรักษา

โรคมะเร็งตับ กับการใช้เบต้ากลูแคนช่วยในการรักษา

 

โรคมะเร็งโพรงจมูก กับการใช้เบต้ากลูแคนช่วยในการรักษา